Psychológia

Dobro od profesora Antona Heretika. 13 skutočných príbehov

Mnoho klientov prichádza do terapie pre problémy v partnerských vzťahoch. U niektorých je to prežívanie osamelosti, u iných presýtenie vzťahmi, prípadne množstvom konfliktov. So všetkými klientmi dospievame k tomu, že vzťahy sú spoločnosť s ručením obmedzeným. Vstupuje do nich také množstvo faktorov!

Tvrdí to skúsený psychológ a súdny znalec profesor Anton Heretik. Pred pár rokmi vyšla jeho kniha Zlo. Spomienky súdneho znalca, v ktorej opísal skúsenosti zo stretnutí s páchateľmi brutálnych zločinov.
Teraz prichádza s knihou Dobro. Príbehy zo psychoterapie.

Približuje príbehy trinástich klientov, ktorých sprevádzal počas psychoterapie pri hľadaní dobra – ich vlastnej múdrosti, ktorá im môže pomôcť zvládať duševné ťažkosti, životné problémy či zložité vzťahy. Terapeut je fascinovaný rôznorodosťou pováh i osudov a odhodlaním hľadať zmysel života. Nie je to zbierka pracovných úspechov. O svojich klientoch píše s rešpektom. A s pokorou, ktorá zodpovedá zložitosti práce psychoterapeuta.

Anton Heretik píše napríklad o tom, že často je celý priebeh terapie skoncentrovaný v prvom sne klienta. Spomína vnútorného kritika, ktorému Nemci hovoria Besserwisser a v terapii môže byť veľmi dôležitý. Viackrát sa hovorí o chorobných slušniakoch, ktorí sa snažia každému vyhovieť.
Určite vás zaujme koncept dosť dobrej matky, ktorý spomína v jednom z príbehov a prišiel s tým pojmom britský psychoanalytik Donald Winnicott.

Zaujímavý bol spomínaný príbeh o 33-ročnom Martinovi, ktorý stratil manželku. Bol to príbeh o trúchlení, o prekonaní smútku, bolesti, čo sa týka nás všetkých…a s pribúdajúcim vekom čoraz častejšie. Autor v príbehu hovorí, kedy sa bolesť zo straty môže zmierniť a ako sa dá trúchlenie využiť v psychoterapii na podporu klientovho osobného rastu.

Vypočujte si úryvok.
Z knihy číta Boris Farkaš:

Ak sa chcete viac dozvedieť o Dobre, prečítajte si 13 skutočných príbehov v knihe Antona Heretika, z jeho praxe psychoterapeuta, v ktorej vie skvele prepojiť svoje nesmierne znalosti, schopnosti a predchádzajúce skúsenosti s empatiou a ľudským prístupom ku svojím klientom.
Verím, že jeho Dobro inšpiruje a možno pomôže v konkrétnych prípadoch.
Táto i predchádzajúce knihy vyšli vo vydavateľstve Ikar.

Milan Buno, knižný publicista

(Visited 16 times, 1 visits today)