Psychológia

Sigmund Freud a ženská sexualita

O láske a sne je výber zo štúdií rakúskeho lekára a psychiatra Sigmunda Freuda. Sústreďuje sa na dve ústredné témy jeho psychoanalytického skúmania – na lásku a sen. Majstrovsky napísané eseje v tomto výbere sú dôkazom toho, že Freudovo dielo je aj dnes pre čitateľov zaujímavé, inšpirujúce, podnetné v úvahách o človeku a jeho existencii.

Je pochopiteľné, že deti klamú, ak tým napodobňujú klamanie dospelých. Sú však aj klamstvá dobre vychovaných detí, ktoré majú osobitý význam. Namiesto toho, aby sa vychovávatelia nad takýmto správaním rozhorčovali, mali by sa zamyslieť nad významom týchto klamstiev. Vznikajú pod vplyvom príliš silných ľúbostných motívov a stávajú sa osudnými, ak majú za následok nedorozumenie medzi dieťaťom a osobou, ktorú miluje…

Sigmund Freud sa v knihe O láske a sne venuje aj ženskej sexualite – rozoberá vzťah ženy k otcovi, na ktorého sú mnohé silne naviazané. Práve to priviedlo Freuda k určitému chápaniu ženskej sexuality.

„Tam, kde bola prítomná silná väzba na otca, tam, podľa analýzy, predtým existovala fáza výlučnej väzby na matku s rovnakou intenzitou a vášnivosťou. Druhá fáza — s výnimkou zmeny objektu — sotva priniesla nejakú novú charakteristickú črtu. Primárny vzťah k matke bol pritom veľmi bohatý a mnohostranný,“

popisuje Sigmund Freud.

Druhý fakt hovoril podľa neho o tom, že aj dĺžka trvania tejto väzby na matku bola značne podcenená. Vo viacerých prípadoch väzba trvala až do štvrtého, v jednom až do piateho roku, zahŕňala teda prevažnú časť raného sexuálneho vývinu. Musel dokonca pripustiť možnosť, že určitý počet bytostí ženského pohlavia zostal uväznený v pôvodnej väzbe na matku a nikdy sa úplne nepreorientoval na muža…

Freud sa venuje aj snom a telepatii, spomína svoju knihu Výklad snov – „Toto dielo bolo výsledkom mojej štvor- až päťročnej práce a vzniklo nezvyčajným spôsobom.“ – zaoberá sa splnenými želaniami zo snov, pridáva časové úvahy o vojne a smrti, pričom sa sústredí na sklamanie z vojny a analyzuje náš vzťah a vnímanie samotnej smrti. 

Freudove eseje O láske a sne sú inšpiratívnym čítaním, ktoré núti premýšľať. Neobsahujú žiadny úvod, predslov, ktoré by vás voviedli do problematiky, ale Freud ide in medias res. Veľmi umne zostavená antológia a hoci mnohí ľudia nesúhlasia s freudovským pohľadom na svet, či ľudí, je to fascinujúce čítanie o jeho zisteniach a výskume.

Ak sa zaujímate o psychológiu, či psychoterapiu, siahnite po 200-stranovej knihe O láske a sne.

Milan Buno, knižný publicista

(Visited 88 times, 1 visits today)