Psychológia

Viete, ako sa zbaviť nutkaní a nutkavých myšlienok?

Každý má svoje veľmi osobné rituály a zvyky, ktoré sa druhým môžu zdať zvláštne. Ako rozlíšiť, či pri určitom správaní ide len o milý vrtoch, neškodný tik alebo už azda o chorobné nutkanie? Jedna vec je istá – z času na čas sme všetci trochu nutkaví. Je to úplne normálne a zďaleka to ešte nie je dôvod k obavám. Až keď sa úzkosť a obavy stanú stálymi spoločníkmi nutkavého správania, je potrebné konať.
Aj o tom je kniha Ako sa zbaviť nutkaní a nutkavých myšlienok od uznávaného nemeckého terapeuta Klausa Bernhardta.

Klaus Bernhardt vysvetľuje, čo sa skrýva za nutkaním, ako vzniká a kedy by mali postihnutí vyhľadať pomoc. Na základe najnovších vedeckých poznatkov a s pomocou konkrétnych príkladov poskytuje pacientom svojpomocné nástroje, ktoré je vhodné každý deň precvičovať. Opisuje aj mnohé užitočné terapeutické prístupy, ktoré sa, žiaľ, stále používajú príliš zriedkavo. Pomocou nich je možné dostať obsedantno-kompulzívnu poruchu pod kontrolu oveľa rýchlejšie a často ju aj natrvalo prekonať.

Kde sa však končí zodpovedná hygiena a kde začína vážna obsedantno-kompulzívna porucha? Kedy je nutkavé umývanie (sa), kontrola, dotýkanie, usporadúvanie a opakovanie viac ako len neškodný tik? A kedy si myšlienky, ktoré sa ustavične vynárajú, vyžadujú liečbu? Samozrejme, nikdy nebolo ľahké stanoviť túto hranicu, no dnes sa zdá, že zmysluplné vymedzenie je ťažšie ako kedykoľvek predtým.
Ešte vždy však platí jedno základné pravidlo:

„Len čo pociťujete nutkavé myšlienky a nutkavé konanie ako nepríjemné či dokonca znepokojujúce, nemali by ste už dlhšie čakať a vyhľadajte pomoc,“

radí Klaus Bernhardt.

Všeobecne sa dá povedať, že čím skôr sa niečo proti obsedantno-kompulzívnej poruche podnikne, tým väčšia je šanca, že sa jej zbavíte úplne. Akokoľvek sa zdá byť táto rada banálna, je dôležitá. Väčšinou totiž postihnutí čakajú príliš dlho, kým vyhľadajú pomoc. Trvá až 7,5 roka, kým ľudia s touto poruchou nadviažu kontakt s lekárom alebo terapeutom.

„Táto kniha má za cieľ vám pomôcť dosiahnuť daný zámer čo najrýchlejšie. Prevedie vás aktuálnymi ponukami terapie a hovorí o nových, nanajvýš sľubných výsledkoch bádania na tému obsedantno-kompulzívnych porúch. Okrem toho vám ukáže celý rad osvedčených a mimoriadne účinných metód, pomocou ktorých môžete aj vy sami niečo proti nutkaniam a nutkavým myšlienkam urobiť,“ sľubuje terapeut Klaus Bernhardt.

Klaus Bernhardt je uznávaný a veľmi úspešný nemecký terapeut, ktorý je obľúbený aj na Slovensku. Už mu vyšli knihy Ako sa zbaviť depresie a syndrómu vyhorenia?, mimoriadne úspešné boli Panické ataky – Čo sa vám snažia povedať a teraz teda pribudla novinka Ako sa zbaviť nutkaní a nutkavých myšlienok.

Milan Buno, knižný publicista

(Visited 12 times, 1 visits today)