Odborná a náučná literatúra

Držte sa svojich detí, aby ste ich nestratili!

Ak chceme vychovávať naše deti, musíme ich získať späť. Mnohým deťom dnes rovesníci prakticky nahradili rodičov: namiesto toho, aby preberali hodnoty zo svojej rodiny, dominantnú úlohu pri formovaní identity a pravidiel správania zohrávajú kamaráti, spolužiaci – dokonca aj videohry a sociálne médiá.

Táto situácia však zďaleka nie je prirodzená a môže byť nebezpečná, pretože narúša súdržnosť rodiny, zasahuje do zdravého vývoja a podporuje nepriateľskú a sexualizovanú kultúru mládeže. Deti sa nakoniec stávajú konformné, úzkostlivé a odcudzené.

V knihe Držte sa svojich detí uznávaný lekár a autor bestsellerov Gabor Maté spája svoje sily s Gordonom Neufeldom, PhD, psychológom, ktorý preniká do podstaty komplexného rodičovstva. Spoločne poukazujú na príčiny tohto rozpadu a ponúkajú praktické rady, ako sa k svojim deťom „znovu pripútať“, dať deťom pocit bezpečia a porozumenia a získať späť ich vernosť a lásku.

Litánie rodičovských nárekov sú dnes už bežné: „Zdá sa, že dnešné deti nemajú taký rešpekt pred autoritou, aký sme mali my, keď sme boli deti. Nedokážem svoje dieťa prinútiť, aby si urobilo domáce úlohy, ustlalo posteľ, urobilo domáce práce, upratalo izbu.“

Práve v období dospievania našich detí, práve vtedy, keď toho musia zvládnuť viac ako kedykoľvek predtým a práve vtedy, keď naša fyzická prevaha nad nimi začína slabnúť, nám moc vychovávať uniká z rúk.

„Nezameriavame sa na to, čo by mali rodičia robiť, ale na to, kým musia byť pre svoje deti. Ponúkame návod pre pochopenie dieťaťa, jeho vývoja a tiež prekážok, ktoré dnes stoja v ceste zdravému vývoju našich detí. Z tohto pochopenia a z úprimnej oddanosti, ktorú rodičia vnášajú do úlohy výchovy detí, vznikne spontánna a milosrdná múdrosť, ktorá je zdrojom úspešného rodičovstva,“ tvrdia autori.

Autori nám ukazujú, ako strácame kontakt s našimi deťmi a ako táto strata podkopáva ich vývoj a ohrozuje samotnú štruktúru spoločnosti. A čo je najdôležitejšie, prostredníctvom konkrétnych príkladov a jasných návrhov ponúkajú rodičom praktickú pomoc, aby mohli plniť svoje inštinktívne úlohy.

Tajomstvo výchovy nespočíva v tom, čo rodič robí, ale skôr v tom, kým rodič pre dieťa je. Keď dieťa vyhľadáva kontakt a blízkosť s nami, dokážeme oveľa lepšie plniť svoju funkciu vychovávateľa, utešiteľa, sprievodcu, vzoru, učiteľa alebo kouča. Pre dieťa, ktoré je na nás silne naviazané, sme jeho základňou, z ktorej sa môže vydať do sveta, jeho útočiskom, kam sa môže vrátiť, jeho zdrojom inšpirácie.

GORDON NEUFELD, PhD., je klinický psychológ so sídlom vo Vancouveri, medzinárodne uznávaný ako popredný odborník na vývoj detí. Jeho Neufeldov inštitút poskytuje množstvo kurzov, ktoré vytvoril pre rodičov a pedagógov, a pomáha profesionálom na viacerých kontinentoch. Je uznávaný pre svoju jedinečnú schopnosť odhaliť kľúč k zdanlivo zložitým problémom výchovy a vzdelávania detí.

Dr. GABOR MATÉ je lekár a autor bestsellerov Keď telo povie nie, Rozptýlená myseľ, V ríši hladných duchov a Mýtus normálnosti: Trauma, choroby a uzdravovanie v toxickej kultúre. Je vyhľadávanou autoritou v oblasti stresu, zdravia mysle a tela, ADHD, rodičovstva a závislostí, intenzívne cestuje a oslovuje zdravotnícky personál, učiteľov a laické publikum v Severnej Amerike i na medzinárodnej úrovni.

Milan Buno, knižný publicista

(Visited 34 times, 1 visits today)