Biografie / cestopisy

S batohom po Slovensku – knihy, s ktorými sa nestratíte

Chcete spoznávať toto leto Slovensko, naše pohoria, zaujímavé zákutia a jedinečné lokality? V tom prípade máme pre vás fantastický tip. Práve vyšlo 6 kníh, ktoré vám v tom pomôžu.


S batohom po Slovensku.
Sú to turistickí sprievodcovia našimi najobľúbenejšími pohoriami, s priloženou veľkou turistickou mapou 1:50 000. Všetky v treťom doplnenom a prepracovanom vydaní:

Vysoké Tatry
Nízke Tatry
Západné Tatry
Slovenský raj
Malá Fatra
Veľká Fatra

Väčšinu ich obsahu tvoria najzaujímavejšie pešie trasy v týchto pohoriach s vybranými a podrobnejšie spracovanými turistickými cieľmi. Všetky knižky v malom praktickom formáte, ktorý bez problémov vložíte do batoha, navyše v plastovom obale, aby sa vám nerozmočili 🙂
Absolútnou novinkou a ideálnym doplnkom sprievodcov je turistická mapa v mierke 1 : 50 000, ktorá pochádza z dielne VKÚ Harmanec. Mapy tejto značky netreba slovenským turistickým nadšencom vôbec predstavovať, pretože desaťročia už sprevádzajú peších turistov naprieč slovenskými pohoriami. Aktualizovaná mapa každého pohoria je priložená ku každej knihe a spolu s ňou tak vytvára nerozlučnú dvojicu.

V každej knihe teda nájdete 20 najkrajších peších turistických trás v jednotlivých pohoriach. Vždy profily trás, časové rozvrhy a prevýšenia, mapové výrezy so zakreslenými trasami, tipy a zaujímavosti na trasách, plus veľká turistická mapa. Čiže všetko, čo potrebujete pre turistickú vychádzku, aby ste si ju dokonale naplánovali.

Navyše v úvode knižiek nájdete zaujímavé informácie, ako prírodné pomery, podnebie a vodstvo danej oblasti, tiež rastlinstvo a živočíšstvo a kapitolu Ochrana prírody. Užitočná je aj časť Východiská túr, ktorá vám pomôže vybrať si konkrétne mesto, dedinku, lokalitu, odkiaľ vyraziť na túru.

„Všetky odporúčané trasy sme spracovali na základe osobných skúseností našich autorov a spolupracovníkov, ktorým by sme sa touto cestou chceli poďakovať,“

vydavateľ Daniel Kollár,
ktorý je zároveň zodpovedným garantom edície S batohom po Slovensku.

Zároveň dodáva:

„Napriek tomu nemožno vylúčiť menšie zmeny, ktoré mohli v poslednom období nastať. Budeme vďační, ak pri zistení nejakej nepresnosti pošlete vašu informáciu na adresu vydavateľstva. V ďalšom vydaní môžeme po overení urobiť prípadnú zmenu alebo úpravu.“

Milan Buno, knižný publicista

(Visited 205 times, 1 visits today)