Biografie / cestopisy

Poznáte Záhadné miesta na Slovensku?

Slovensko ponúka množstvo najrôznejších tajomstiev a záhad. Už vyšli tri knihy v sérii Záhadné miesta a mali obrovský úspech. Venovali sa tajomným javom a udalostiam západného, severného a východného Slovenska. Teraz vyšiel teda štvrtý diel o záhadách južného Slovenska a piaty diel o záhadách stredného Slovenska.

Najkrajšie výlety k tajomným a zaujímavým miestam Slovenska ponúkajú:

• prírodné fenomény a záhadné javy

• historické udalosti aj nevšedné príbehy

• výnimočné osobnosti

• povesti a legendy

• tipy a zaujímavosti

„Pohľad tejto knižnej série vydavateľstva DAJAMA nazerá na naše slovenské záhadné a tajomné javy a úkazy cez prizmu vedeckého poznania alebo aspoň zdravého rozumu hľadajúceho pre ne nejaké rozumné a logické vysvetlenia. Kniha upriamuje pozornosť nielen na to, čo si nedokážeme vysvetliť dnes, ale vracia sa aj k záhadám, ktoré trápili našich predkov a ukazuje spôsob, ako sa k ich objasneniu prišlo. Je dobré, keď môžeme s odstupom času sledovať, ako sa s vývojom vedy a ľudského poznania postupne rúcali mnohé naše tajomstvá a mýty a dokázali sme ich nahradiť pravdivými údajmi a faktami,“ opisuje autor Ján Lacika.

Zdroj: @knihy_dajama

Záhadné miesta 4. diel

Výlety k tajomným a zaujímavým miestam južného Slovenska: Novohrad, Hont, Banská Štiavnica. Čitateľ v ňom navštívi juh stredného Slovensko a oboznámi sa s pestrou ponukou ich záhad okorenenou aj mnohými legendami či povesťami.

Príroda tohto regiónu nám ponúka mnoho záhad. Ich podstatná časť sa týka faktu, že väčšina tunajších pohorí je vulkanická. Z tohto pohľadu je zvlášť zaujímavá Cerová vrchovina, kde sa sopečné deje ukončili relatívne nedávno a stopy, ktoré po sebe zanechali, sú ešte stále veľmi dobre čitateľné v teréne.

Najväčšou záhadou regiónu je tajomný spečený múr nazývaný aj Val obrov tiahnuci sa od Sitna až k Dunaju. Mnoho nezodpovedaných otázok zostalo aj z čias tureckých vojen, ktoré Hont a Novohrad sužovali viac ako iné regióny Slovenska. Vydáme sa aj za tajomnými templárskymi rytiermi, torých pôsobenie v Banskej Štiavnici a na Pohroní je prinajmenšom také záhadné ako je záhadný tento legendárny mníšsky rád sám o sebe.

V knihe sa okrem iného vyberieme na Šomošku, do okolia Modrého kameňa, na Vartovku, do banskej Bystrice i banskej Štiavnice, aj do Dudiniec.

Záhadné miesta 5. diel

Výlety k tajomným a zaujímavým miestam stredného Slovenska: Pohronie, Podpoľanie, Horehronie.

Tento diel sa venuje regiónom stredného Slovenska, ktoré spoločne spája rieka Hron. Navrhovaná trasa sleduje druhú najdlhšiu slovenskú rieku od Slovenskej brány, ktorou Hron opúšťa Karpaty a vstupuje do malebnej Podunajskej nížiny. Proti toku rieky sa vyberieme do krajiny poskladanej z karpatských pohorí a kotlín, až sa napokon dostaneme až k prameňu Hrona pod majestátnou Kráľovou hoľou.

Zvlášť zaujímavou témou pátračov po tajomstvách a záhadách sú pohronské hrady. Navštívime také, čo po nich takmer nič nezostalo, ako napr. Breznický hrad či Pustý hrad pri Repišti, ktorý dostáva pozoruhodnú náhradu v podobe novodobej repliky hradu Marcus. Neobídeme však ani hrady a zámky, ktoré sa dodnes zachovali v plnej kráse.
Objavíme tajomstvá Zvolenského zámku, Ľupčianskeho hradu ako aj znovuzrodeného vodného hradu v Hronseku a Vígľašského zámku.

V knihe sa okrem iného vyberieme popod Vtáčnik, z Kremnických baní ju Hronu, pod Pustý hrad, okolo Poľany, pod Kráľovu hoľu.

(Visited 115 times, 1 visits today)