Odborná a náučná literatúra

Cestujte a spoznajte výnimočné slovenské Pralesy. Aj život v nich

Spoznajte najkrajšie zelené miesta Slovenska. Preskúmajte pralesy a život v nich. V našej krajine máme ešte množstvo nepoznaných a nádherných lokalít, o čom svedčí aj táto novinka z vydavateľstva Dajama. Pralesy a život v nich, ktorú pripravil celoživotný nadšenec a milovník prírody Ivan Kňaze.

Slovensko je stále v európskom kontexte nadpriemerne lesnatou krajinou. Jestvujú v ňom dva typy lesov – kultúrne lesy, t. z. umelo pestované, hospodársky využívané a takmer neschopné prežiť bez vonkajších  pestovateľských zásahov a prirodzené lesy s bohatou druhovou skladbou rastlín i drevín. Najkrajšie z nich sú pralesy, z ktorých mnohé sú chránené a niektoré patria aj do Zoznamu UNESCO.

V knihe sa autor venuje prirodzeným lesom, ktoré sa obnovujú sami a bez ľudského zásahu. Obnovujú sa z vlastných genetických zdrojov a ani jeden nový strom tam nie je „cudzí“. Mŕtve stromy ponechané v prirodzenom lese prispievajú k rastu množstva pôdy a sú zdrojom výživy pre stovky druhov húb a domovom pre hmyz. V pralesoch našlo domov aj množstvo chránených živočíchov, ktoré autor dlhodobo a vytrvalo sledoval.

Atraktívne pralesné Slovensko

Podľa slov autora „je kniha putovaním Slovenskom po jeho najzaujímavejších pralesových lokalitách, ktorých je 123 s výmerou viac ako 20 hektárov.“ Na svojej prechádzke vás zavedie do sedemdesiatich z nich. Ide najmä o tie, ktoré sú turisticky najprístupnejšie. Autor ich navštívil všetky a zachytil predovšetkým život, ktorý sa v nich odohráva.

Les prekvital starobou. Pomedzi zdravých starcov smrekov a jedlí sa skrúšene krčili hrčavé sivasté kmene bukov s povyrastanými hubami. Na okraji rúbane ich hnilé pne obkľučovali zelenými listami ostružiny. Zrána, pri východe slnka, sa v úbočí zapaľovali smrekovce bledou červeňou. Pod nimi na trsoch tráv viseli rubínové kvapky rosy. Zvalené kmene boli obrastené veľkými platňami machových kobercov a niektoré predpotopné kmene hrubých javorov ešte stáli ako historické sochy. Veľmi rád obdivujem takýto les. Takýto prales, kde ruka človeka málo chytá sekeru či motorovú pílu. Len vietor, dážď a snehová fujavica sú tu drevorubačmi. Sadnem si na „sedačku“ machom obrasteného kmeňa, položím batoh vedľa seba, na kolenách mám pušku či fotopušku a očami prečesávam každý kútik v lese.
Sedím tu už hodnú chvíľu, možno i celú hodinu. Počúvam, ba si aj na chvíľu položím hlavu do dlane a driemem. Odrazu ma vyruší šuchot, v stromovej húštine zelených listov sa skrýva jeleň…

Zelený „stromový“ komplet

Stromy a ich príbehy + Pralesy a život v nich môžete kúpiť aj spoločne pod spoločným názvom Stromy a Pralesy Slovenska. Predstavujú naše najkrajšie prírodné zákutia a zavedú nás do prírodných lesov, ktoré existujú bez zásahu človeka.

Ako uvádza vydavateľ tohto projektu Daniel Kollár, „edičným zámerom bolo vydanie dvoch komplexných kníh o prírodnom dedičstve Slovenska, jeho chránených pralesoch a starých stromoch.“ Podľa jeho slov „knihy zaujmú všetkých milovníkov prírody, ktorí hľadajú inšpirácie na potulky po Slovensku, radi objavujú pekné prírodné zákutia alebo plánujú turistický výlet. Vychádzajú jednotlivo, ale aj spolu v darčekovom balení.“

Milan Buno, knižný publicista

(Visited 1 times, 1 visits today)