Pseudonymy spisovateľov

Mark Twain – jeden z najznámejších pseudonymov

Mal ich niekoľko

Už samotné meno Mark Twain je pseudonymom. V rodnom liste tohto amerického spisovateľa, humoristu a novinára, ktorého poznáme v našich končinách najmä vďaka Dobrodružstvám Toma Sawyera a Huckleberyho Finna, by sme ho preto márne hľadali. Samuel Langhorne Clemens, to je jeho pravé meno. Tento pseudonym však nebol prvým, ani jediným, ktorý Samuel počas svojej autorskej kariéry používal. Pred rokom 1862 sa podpisoval pod humorné fejtóny ako „Josh.“ V románe (1896) Osobné spomienky Jany z Arku použil pseudonym Sieur Louis de Conte a pod tri humorné diela sa podpísal ako Thomas Jefferson Snodgrass.

Život na Mississippi
Foto: amazon.com

Význam pseudonymu

Ale teraz naspäť k  Markovi. Pôvod tohto „pen name“ sám vysvetlil v románe Život na Mississippi. Inšpiráciou preň bolo obdobie života, medzi rokmi 1857 až 1861, kedy sa stal kormidelníckym učňom a neskôr kormidelníkom parníka Alonzo Child. Jeho kariéru však prerušila občianská vojna. V románe sa zmiňuje o staršom skúsenejšom kormidelníkovi Horace Bixbym, ktorý ho naučil navigovať počas dvojročnej tréningovej fázy, kedy následne získal licenciu. Bixby si zvykol poznamenávať informácie o stave rieky, ktoré boli veľmi presné a lodná spoločnosť ich využívala v praxi. Jedným z týchto výrazov bolo označenie „Mark Twain.“ Doslovne išlo o 2 fathomy (12 stôp = 3,7 m ), čo bola bezpečná hĺbka rieky pre plavbu.


  Kormidlovanie na rieke Mississippi nebolo pre mňa prácou;  bola to hra – nádherná hra, energická hra, dobrodružná hra a ja som ju miloval … 


Mark Twain in Eruption
Dobový parník
Foto: twainquotes.com

Mississippi

Prvýkrát tento pseudonym použil v roku 1863, keď pracoval ako novinový reportér v Nevade. V tom istom roku napísal aj spomínaný román Život na Mississippi. Aj jeho najznámejšie romány, ktoré som uviedol v úvode, sú plné obrazov spätých s Mississippi. Nepochybne, táto mohutná rieka pretínajúc zo severu na juh takmer celé Spojené štáty, zohrala v Markovom živote významnú rolu. Väčšina jeho literárnej kariéry bola totiž búrlivá a plná skál ako rozbúrená rieka. Niet sa teda čomu diviť, že si Samuel Clemens vybral pseudonym predstavujúci námorný výraz, pre bezpečnú navigáciu v často zradných vodách Mississippi.

Zdroj:

https://www.thoughtco.com/samuel-clemens-use-penname-mark-twain-740686

https://www.thoughtco.com/what-does-twain-mean-740683

https://sk.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain

http://twainquotes.com/

(Visited 795 times, 1 visits today)