Slovenské vydavateľstvá

TATRAN – knihy pre hodnotnejší život

Od Tatrínu k Tatranu

Na slovenskom knižnom trhu nie je veľa vydavateľstiev, ktorých publikačná činnosť sprevádza čitateľov po niekoľko generácií. Pred dvoma rokmi oslávilo vydavateľstvo TATRAN krásne 70. výročie. Bolo presne 19. septembra 1947, kedy ešte pod pôvodným názvom TATRÍN uzrelo svetlo edičného sveta. Krátko na to štatutári vydavateľstva zmenili názov na dnešnú podobu, nakoľko v prípade pôvodného názvu išlo o národné historikum (TATRÍN- slovenský spolok pre podporu kultúry a vzdelania, ktorý vznikol v roku 1844 na podnet Ľudovíta Štúra). Na poste riaditeľa vydavateľstva sa vystriedalo viacero významných osobností slovenského literárneho prostredia. Vôbec prvým bol slovenský prozaik, autor známeho románu Jar Adely Ostrolúckej Ľudo Zúbek. Neskoršími riaditeľmi boli literárny kritik Milan Považan, básnik Andrej Plavka, či významní prekladatelia Ján Frenčík a Ondrej Mrlian. V prvej polovici 20. storočia vydavateľský život na Slovensku ešte veľmi skromný, edičná činnosť Tatranu by sa dala v tomto období prirovnať k všehochuti, ktorá zastrešovala všetko, dokonca aj časopisy a brožúry.

37 redaktorov a kultúrne poslanie

V roku 1953 dochádza k reorganizácii vydavateľstva a premenovaniu na Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL). Vydavateľská činnosť sa zamerala najmä na domácu literatúru a prekladové klasiky. Vznikli 4 redakcie: redakcia slovenskej a českej klasiky, ruskej a sovietskej klasiky, svetovej klasiky a redakcia literárnych vied, v ktorých pracovalo celkovo až 37 redaktorov. Slovami Evy Mládekovej, riaditeľky vydavateľstva išlo z dnešného pohľadu o neskutočne luxusnú prezamestnanosť. Na druhej strane je potrebné uviesť, že v tomto období vyšlo veľké množstvo prekladov diel svetových autorov Tolstého, Balzaca, Cervantesa, Danteho, Fieldinga, Thomasa Manna, Michaila Šolochova, S. K. Jeromeho, Wiliama Faulknera, Stefana Zeromského a mnohých ďalších.

Ukážka publikačnej činnosti Tatranu v minulosti
Zdroj: podvrskom.sk

Veľmi cenný prínos sa nedá uprieť ani na poli slovenskej literatúry. Podľa jednej zo štúdií, ktoré vyšli o vydavateľstve, slovenská textológia vznikla spolu s vydavateľstvom krásnej literatúry a jeho vydaniami slovenských klasikov. Vydavateľstvo sa stalo dôležitou kultúrnou ustanovizňou, a preto sa v roku 1965 vrátilo k pôvodnému názvu TATRAN, pod ktorým funguje dodnes.

Každá edícia mala svojho výtvarníka

V minulosti boli edície takmer kultovou záležitosťou vydavateľstva. Na ich zrátanie by nestačili prsty oboch rúk. Každá edícia mala svojho výtvarníka(jeho meno bolo uvedené v tiráži), redaktora, ktorý ju viedol a zanietený okruh čitateľov. Zároveň vzbudzovali záujem zberateľov, ktorý v určitej miere pretrval až do súčasnosti. Dodnes prichádzajú do vydavateľstva maily od čitateľov s prianím doplniť edície, ktoré začali zbierať ešte ich rodičia.

Ukážka edície LUK
Foto: @ciernenabielom

Veľmi známou bola edícia LUK – Knižnica svetových bestsellerov. Na ohlásený nový titul často stáli rady čitateľov v zástupoch pred niekdajším tatranským kníhkupectvom na Michalskej ulici v Bratislave. Dnes už edície nie sú takou výsadou Tatranu ako v minulosti. Napokon súčasní čitatelia vnímajú vo všeobecnosti intenzívnejšie skôr konkrétny titul alebo autora, ako samotné vydavateľstvo a jeho edície. Niektoré boli predsa len zachované, napríklad už spomenutý LUK, Svetová tvorba a Slovenská tvorba, a pribudla aj jedna nová edícia pre detektívne romány, Mimo zákona.

Vtedy a dnes

Po revolúcii si musel Tatran obhájiť svoje miesto medzi vydavateľmi a nanovo sa zaradiť. Dnes je rodinným vydavateľstvom a patrí medzi tie menšie na našom trhu. Jeho dušou je schopná manažérka Lucia Mládeková a nepochybne aj riaditeľka Eva Mládeková, ktorá je súčasťou histórie bohatej histórie vydavateľstva najdlhšie. Som veľmi vďačný za jej cenné pohľady na knižnú kultúru a vydavateľský svet v kontraste s minulosťou:

Dnes možno len veľmi ťažko porovnávať prácu vo vydavateľstve kedysi a dnes, je natoľko odlišná, ako je odlišná doba, v ktorej dnes žijeme. V 60. rokoch sa formovala prekladateľská škola a vznikali preklady najvýznamnejších klasikov. V redakcii slovenskej literatúry sa zasa v Zlatom fonde slovenskej literatúry aj niekoľko rokov pripravovali súborné diela slovenských klasikov. Dnes sa svetová klasika číta len veľmi sporadicky a klasická slovenská literatúra je takmer nepredajná. Myslím si, že každá nastupujúca generácia by mala mať priestor na svoje klasické preklady a súborné vydania slovenských spisovateľov, ale to je námet na dlhú diskusiu a samozrejme to vyžaduje nemalé financie.

So zmenou doby prišla aj zmena vkusu a záujmu čitateľa. Základom prežitia vydavateľstva bolo pochopiť dobu a čitateľa. Aj dnes vydávame slovenskú a prekladovú literatúru, ale súčasnú. Teší nás, že náš autor Ondrej Štefánik získal cenu Anasoft litera a bola ocenená aj práca mnohých našich prekladateľov.“

Som Paula – kniha, za ktorú získal Ondrej Štefánik cenu Anasoft litera 2017
Foto: medziknihami.dennikn.sk

Napriek vývoju a zmenám, ktorými Tatran prešiel zachoval si model klasického vydavateľstva. Jeho dôležitou súčasťou sú dlhoročné skúsené textové redaktorky, Eva Melichárková a Adriana Oravcová, ktoré dbajú na jazyk a pokračujú v tradícii starých renomovaných redaktorov, spolutvorcov modernej slovenčiny.

Bez predaja by však nebolo možné vybudovať žiadne vydavateľstvo a ten majú v Tatrane na starosti Matúš Mládek s manželkou. Výstižne zhrnuté slovami Evy:

Môžete vydať vynikajúcu knihu príťažlivého vzhľadu, ale ak ju nepredáte, ste v strate. Predaj je chrbticou vydavateľstva.“

Nie len beletria

TATRAN rozhodne nie je zameraný len na beletriu, či už domácu, alebo svetovú. V jeho edičnom etalóne nájdeme aj vedecky zamerané tituly, napríklad veľmi obľúbené knihy, ktoré dokážu dať vedecké otázky do laického jazyka. Mne osobne je sympatická Astrofyzika pre zaneprázdnených, či kniha O čase od Carla Rovelliho. Za pozornosť nepochybne stojí aj séria kníh (Tajný život stromov, Duševný život zvierat a sprievodca lesom) od nemeckého autora Petra Wohllebena, ktorý umožnil jedinečným spôsobom nahliadnuť každému z nás do skrytého života lesa a jeho obyvateľov. Pod hlavičkou Tatranu vyšla v slovenskom preklade aj kniha kanadského profesora psychológie Jordana B. Petersona – 12 pravidiel pre život, ktorá mi urobila nesmiernu radosť. Eva veľmi trefne vystihla jej význam a dôležitý prínos:

Peterson prišiel s novým definovaním osobnosti. V dobe nevídaných zmien a polarizujúcej politiky vyslal priamy a osviežujúci odkaz o dôležitosti osobnej zodpovednosti a starovekej múdrosti. A jeho odkaz prijali milióny čitateľov na celom svete.“

Zároveň vyzdvihla ďalšie dva tohtoročné tituly, ktoré tiež prinášajú nové a neošúchané posolstvá:


Zdroj: slovtatran.sk

Brené Brownová v knihe Čeliť divočine ponúka trefnú analýzu súčasného rozpolteného sveta, v ktorom sa jedinec márne snaží zorientovať. Narušené rodinné vzťahy, nenávisť voči politickým odporcom, módne trendy, ktoré nezmyselne napodobňujeme, tisíce správ, čo nás bombardujú z každej strany, a neschopnosť načúvať. To je dnešný svet! Omnoho láskavejší a povzbudzujúcejší pohľad nájdeme v knihe autora Johna Streleckého Kaviareň na konci sveta. Toto útle dielko sa môže stať osobným prínosom pre každého čitateľa.“

Logo a vizuál kníh

Tatran počas svojej existencie používal viaceré logá, posledné je azda najvýstižnejšie. Veľké písmeno T v otvorenej knihe vysiela jasný odkaz. Autorstvo loga môžeme s najväčšou pravdepodobnosťou hľadať u Miroslava Cipára, či Ľubomíra Longauera, ktorí navrhovali mnohé edície.

Súčasné logo vydavateľstva Tatran
Zdroj: slovtatran.sk

Nie je žiadnym tajomstvom, že knihu predáva hlavne obálka, preto na nej mimoriadne záleží. Pri prekladových tituloch je potrebné zvážiť či je prebal natoľko príťažlivý, aby ho vydavateľ prebral. Nie vždy sa dá uhádnuť vkus čitateľa, ako to bolo napríklad v prípade titulu Deti krvi a kostí, kde nebol prevzatý originálny prebal, čo vyvolalo u čitateľov skôr negatívnu odozvu. V súčasnosti najvýstižnejšie a zároveň najpríťažlivejšie knižné obálky pre vydavateľstvo navrhuje grafik Peter Zentko, ktorý dokáže výstižne zachytiť esenciu autorových myšlienok. Jeho rukopis nájdeme pri Folettových tituloch Piliere moci a Krajina slobody. Spolupráca s vydavateľstvo začala titulom Gogo a pokračuje úspešne až dodnes. Konečným arbitrom v celom procese je technická redaktorka Eva Zdražilová, ktorá zodpovedá za estetický zážitok jednotlivých titulov.

Foto: instagram vydavatelstvo_tatran
Knihy pre hodnotnejší život

Všetky publikácie, ktoré vyjdu pod hlavičkou vydavateľstva TATRAN z tlačiarenskej linky sú výsledkom krátkeho, ale jednoznačného hesla: Knihy pre hodnotnejší život. Opäť si pomôžem slovami Evy: „Knihy sú skvelé. Nielenže otvárajú bránu k múdrosti, ale rozširujú aj naše obzory. Bol mi blízky citát Ralpha Walda Emersona: Ak stretnete človeka vzácneho intelektu, mali by ste sa ho spýtať, čo číta. Kniha obohacuje náš život, zoznamuje nás s cudzími ľuďmi, ktorých by sme nikdy nespoznali, a neznámymi svetmi, do ktorých sa ponárame – robí teda náš život hodnotnejším. Hodnota je aj krédo, na základe ktorého vyberáme naše knihy.“

5 knižných tipov na záver

V Tatrane vyšla aj svetovo mimoriadne úspešná knižná séria Pieseň ľadu a ohňa od George R. R. Martina, ktorá je predlohou rovnako úspešného a veľmi obľubeného seriálu Hry o trony. Nie je preto vôbec prekvapujúce, že séria patrí medzi tri najúspešnejšie knižné tituly/série vydavateľstva. Zvyšné dve sú Twilight sága (Súmrak, Nov, Zatmenie, Úsvit) od Stephenie Meyerovej a Chatrč od Williama Paula Younga, ktoré majú tiež svoju filmovú podobu.

Na záver uvádzam 5 knižných tipov od Evy Mládekovej, ktoré by aktuálne odporučila, keby mohla vybrať len päť titulov z celej edičnej palety vydavateľstva Tatran. Všetky tipy rozhodne stoja za prečítanie:

Zdroj: slovtatran.sk

Amor Towles: Džentlmen v Moskve

Kateřina Tučková: Žítkovské bohyne alebo Vyhnanie Gerty Schnirch

Madeline Millerová: Kirké

Pavol Dobšinský: Prostonárodné slovenské rozprávky 1 – 3

Jordan B. Peterson: 12 pravidiel pre život

(Visited 670 times, 1 visits today)